Dárcovství krve

Transfúze:

Chápeme tak převod krve, který se využívá při:

a) ztrátách krve (operacích)
b) chorobách krve, dárcovstvích kostní dřeně
c) otravách krve CO

Platí pravidla, že:

a) podává se pouze stejná krevní skupina
b) skupina 0 je univerzální dárce
c) skupina AB je univerzální příjemce

Můžeme převádět:

a) celou krev
b) krevní deriváty
c) náhradní roztoky na doplnění objemu krve


Dárcovství krve je dobrovolné, krev může darovat každý zdravý člověk ve věkovém rozmezí 18 – 60 let. Nejvíce se může odebrat 0,5 l maximálně 5x za rok u mužů, a 4x u žen. Odebraná krev je uskladněná v krevních konzervách s protisrážlivým činidlem (vyvázání vápenatých kationtů), glukózou a konzervanty. při teplotách 2 – 4°C. Takto uskladněná krev vydrží 21 dnů. Ve zvláštních případech je možno její trvanlivost možno prodloužit zmrazením = kryokonzervací.

Informační web pro studenty a laickou veřejnost