Imunita organismu

Tento pojem lze charakterizovat jako schopnost organismu bránit se proti antigenům (cizorodým částicím v organismu). Rozlišuje dva druhy imunity:

1) Vrozená – Novorozenec je imunní vůči mikroorganismům, které osidlují organismus matky.

2) Získaná – Imunizace organismu během života

a) Proděláním choroby – Organismus si sám vytváří protilátky. Je zajišťována T-lymfocyty.

b) Očkováním
– Aktivní imunizace – do těla se vpravují silně usmrcené či oslabené mikroorganismy, proti kterým si tělo vytvoří protilátky.
- Pasivní imunizace – Do těla se vpravují léčebné protilátky tzv. léčebná séra.

Informační web pro studenty a laickou veřejnost