Krevní nemoci/nemoci spojené s krví

Leukémie:

Je považována za nejzávažnější onemocnění krve. Jedná se o rakovinné onemocnění, pro které je charakteristická nekontrolovaná tvorba bílých krvinek, kdy se jejich množství zvyšuje až 60krát. Vznikající bílé krvinky jsou nezralé a neschopné bránit se infekcím. Smrt může způsobit právě nedostatečná funkčnost imunitního systému. V některých případech může pomoci transplantace kostní dřeně, jindy probíhá léčba cytostatiky. Neškodně se počet leukocytů zvětšuje při zvýšených obranných reakcích imunitního systému.

Hemofilie:

Při hemofilii se krev sráží velmi pomalu, nebo dokonce se nesráží vůbec. Ve složkách krve není přítomen některý z protisrážlivých faktorů. Hemofilie je onemocnění dědičné. Gen způsobující hemofilii je přítomen v genetické výbavě žen (na chromozomu X). Léčba probíhá dodáváním chybějícího koagulačního faktoru.

Anémie (chudokrevnost):

Je charakteristická sníženým počtem červených krvinek a normální koncentrace hemoglobinu. Schopnost krve přenášet kyslík je snížena, což se projevuje zvýšenou únavou a dušností. Může vznikat z různých příčin, při její léčbě mnohdy stačí dodávat tělu léky obsahující železo, vitamín B12. V těžkých případech se provádí krevní transfúze.

Nízký krevní tlak (hypotenze):

O nízkém tlaku lze hovořit, pokud jsou jeho hodnoty v klidovém stavu pod 90 / 60 mm Hg. Příznaky hypotenze jsou závratě, studené nohy, častá únava, potíže při změnách poloh, snížená schopnost koncentrace. K hypozenzi máme vrozené dispozice, může být ovšem také způsobena některými léky či oněmocněními (cukrovka, snížená funkce štítné žlázy...).

Vysoký krevní tlak (hypertenze):

Hodnoty vyšší než 160 / 90 mm Hg lze považovat za vysoký krevní tlak. Hypertenze je závažná choroba, která nepříznivě působí na srdce, mozkové cévy a jiné orgány. Patří mezi nejčastější choroby srdce a krevního oběhu. Příčiny mohou být různé – zvýšení napětí hladkých svalů ve stěně arteriol nebo i jiná choroba (např. arterioskleróza). Krevní tlak se zvyšuje ve stáří, kdy ubývá pružnost stěn artérií a zvyšuje se tam jejich odpor.

Informační web pro studenty a laickou veřejnost